Trang chủ » Giới thiệu

Giới thiệu

Tên Công Ty: CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT AN KIM

Địa chỉ: 39 Đô Đốc Lộc, Đường Tân Quý, Q. Tân Phú, TP. HCM

Hotline: 094 383 8307 

Điện thoại: (028) 62 679 522

Fax: (028) 62 679 523

Email: congtyankim@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/AKITECH.VN/

Lĩnh vực kinh doanh:

+ Thiết bị giáo dục nhập khẩu

+ Thiết bị dạy nghề

+ Thiết bị phòng thí nghiệm

+ Thiết bị đo lường

+ Thiết bị nghe nhìn

Lĩnh vực dịch vụ:

+ Tư vấn, lắp đặt đồng bộ phòng thí nghiệm, phòng bộ môn.

+ Uỷ thác xuất nhập khẩu hàng hoá

+ Sửa chữa thiết bị phòng thí nghiệm